Web & mobil

For deg som tilbyr et produkt eller en tjeneste så kan det være vanskelig å vite om man best tjener publikum (privatpersoner og virksomheter) gjennom å tilby mobilapps eller mer tradisjonelle webløsninger.

Vi i Conceptos har lang erfaring med utvikling av applikasjoner for alle store plattformer, og vi har partnere for både grafisk design og interaksjonsdesign på mobil, web og desktop. I Conceptos etterstreber vi smidige leveranser og tett kontakt med kunden. Vi bistår i tillegg med valg av utviklingsmetodikk, valg av applikasjonstype og plattform.

Vi erfarer at det spesielt for større organisasjoner er viktig å lage felles strategier og integrasjoner mellom forskjellige nettsteder, for enklere vedlikehold på tvers av hele organisasjonen. Dette er kunnskap man med fordel kan hente fra mer generelle IT-grener der man har lang erfaring med å tenke moduler, domener og integrasjon mellom enkeltsystemene. Vi jobber aktivt med å optimalisere webgrensesnitt både visuelt og teknisk, slik at de skal dekke behovene til både brukere og systemeiere.

Skyløsninger & backendsystem

Det er under panseret den virkelige jobben skjer. Her transformeres data til forretningsprosesser, bittesmå dingser kommuniserer sine data inn og ut. Ytelse, skalerbarhet og oppetid er hverdagsbegreper. Kompleksitet og tilpasningsdyktighet er essensielle suksesskriterier.

Med høy teknisk utdanning og solid erfaringsbase jobber vi frem dine løsninger i skyen, eller på ditt lokale datasenter. Vi analyserer og forstår dine behov og lager systemer som er tilpasset den trafikken og det kommunikasjonsmønster som dine scenarier krever.

Big data, algoritmer & maskinlæring

Hvordan kan en laser brukes til å kjenne igjen objekter bedre enn et menneske kan klare det? Kan vi bruke dagens pasientsystemer til å predikere smittespredning? Hvordan får vi mer olje ut av de enorme reservene vi besitter?

IT er virksomhetskritisk i veldig mange bransjer. Informasjonsmengden blir større og større, og det har blitt en helt sentral utfordring å kunne finne frem og arbeide effektivt med løsningene.

Når datamengdene blir uhåndterlig store, må smartere løsninger skapes. Der spissen av dagens teknologi benyttes kan enorme utappede muligheter realiseres. Maskinene kan selv lære å navigere i informasjonsmengden og finne system i det kaosinntrykket som informasjonen gir oss mennesker.

Mulighetene er uendelige. Det er et spørsmål om å kunne faget og å finne løsningene.

IoT, sanntids- & høytilgjengelighetssystem

Bilen din bremser for deg. Bomringen den kjører gjennom identifiserer deg riktig hver gang. Døren på jobben din åpner seg når du holder ditt kort foran leseren. Kaffemaskinen lager kaffe for deg, og boligen din varsler deg ved kritiske hendelser.

Alle disse tingene er for lengst hverdagslige for de fleste av oss. De virkelig spennende mulighetene ligger i å videreutvikle disse løsningene gjennom tingenes internett (IoT). Sammen med våre kunder utvikler vi morgendagens løsninger for kommunikasjon i tingenes internett. Andre steder bruker vi disse løsningene for å realisere gevinst for våre kunder.

Rådgivning & arkitektur

Rådgivere og arkitekter innen IKT skal kunne bistå kundene med å velge teknologi som passer til behovet, bidra med råd og tips ved problemløsing, samt lage IT-arkitektur som binder sammen forskjellige fagområder eller teknologier. ​

Den tekniske løsningen må alltid sees i sammenheng med det forretningsmessige behovet, fordi teknologien er i utgangspunktet et verktøy som skal understøtte kundens forretningsmessige behov. En teknisk løsning kan være for eksempel være motivert av behovet for kontorstøtteverktøy, høy oppetid eller tilgjengelighet for kritiske systemer, lagring av store mengder data, eller lovpålagte regler for arkivering. Uansett hva motivet er vil våre konsulenter hjelpe kunden med de riktige valgene.

Våre kompetanseområder:

 • Transformasjon og overgang til ny teknologi
 • Migrering og konsolidering til sentrale driftssentre, hybride løsninger eller skytjenester
 • Analyse og evaluering av eksisterende IT-infrastruktur og driftsløsninger
 • Utarbeidelse av målbilder og løsningsdesign for IT-infrastruktur
 • Valg av teknologi, design og funksjon
 • Utrulling- og implementering

Teknisk prosjektledelse

Prosjekter som ønsker å utvikle, etablere eller fornye IKT-systemløsninger følger som regel et rammeverk med etablerte prosesser som skal sikre vellykket gjennomføring. Disse prosessene må styres for å kunne oppnå ønsket effekt, og dermed legge til rette for at sannsynligheten øker for å nå målsettingene.

Vår erfaring er at tekniske leveranser i denne typen prosjekter følges best opp av personell med forståelse for både prosesser og teknologi. I etableringen av de tekniske ledelsesteamene er det derfor fornuftig å benytte ressurser som kombinerer kjennskap til teknologi kombinert med erfaring innen aktuelle rammeverk. Våre kunder kan stole på at vi bringer kvalitet til prosjektene, med konsulenter som har lang erfaring med teknisk ledelse, høyere teknisk utdannelse, og aktuelle sertifiseringer.

Typiske roller vi besitter i prosjekter, ofte vedrørende plattformsløsninger og infrastruktur
 • Teknisk prosjektleder eller endringsleder
 • Teamleder eller prosjektstøtte
 • Scrum-master/LEAN prosessutvikling
Prosjektene kan være.:
 • Utviklingsprosjekter
 • Integrasjons- og implementeringsprosjekter
 • Systeminnføringsprosjekter
 • Anskaffelsesprosjekter
 • Prosessforbedringsprosjekter

Hvem jobber vi for?

Vi jobber med alle typer kunder som er i endring og utvikling – og har spesielt erfaring innenfor sektorer som:
 • Bank og finans
 • Energi og kraft
 • Høyteknologiske produktselskaper
 • Medieselskaper
 • Offentlig etater/foretak
 • Softwareleverandører
 • Teleoperatører
Scroll Up